Doprava strojů

Při prodeji strojů zajišťujeme bezplatnou dopravu do místa určení
– do sídla kupujícího, nebo přímo na Vaši stavbu.

menzi muck